hit counter
باشگاه مشتریان نیوتک

تولید کنندگان
ایندومارت
تبدیل واحد مهندسی

پایپ فیتینگ و تیوب فیتینگ


.

.

.

.

.

.

.


پایپ فیتینگ و تیوب فیتینگ

اتصالات (Fittings) تولید شده در کمپانی (VEE-LOK) بر دو نوع Pipe Fitting و Tube Fitting بوده و متریال مورد استفاده در ساخت این اتصالات استیل ضد خوردگی (Stainless Steel 316) بوده، در سایزهای کمتر از 1” و در فشار های کاری 6000 psi و 10000 psi تولید شده است.

.

Pipe Cap: درپوش لوله

Female elbow: زانویی مادگی

Male Elbow: زانویی نری

Street Elbow: زانویی نری و مادگی

Reducing Street Elbow: زانویی نری و مادگی کاهنده

Female Tee: سه راهی مادگی

Male Tee: سه راهی نری

Male Branch Tee: سه راهی دوسر مادگی یک سر نری

Street Tee: سه راهی دو سر مادگی یک سر نری

Hex coupling: مغزی تبدیلی

Hex Nipple: نیپل تبدیلی

Hex Reducing Nipple: مغزی تبدیلی کاهشی

Adaptor: آداپتور

Reducing Adapter: آداپتور کاهشی

Reducing Bushing: بوشن کاهشی

Hex Coupling: تبدیل

Hex Reducing Coupling: تبدیل کاهشی

Pipe Plug: کورکن لوله