hit counter
باشگاه مشتریان نیوتک

تولید کنندگان
ایندومارت
تبدیل واحد مهندسی

MAGNEHELIC DP Gauge

گیج اختلاف فشار مگنهلیک دوایر


پرشر گیج اختلاف فشار آنالوگ رنج پایین برای مصارف اتاق تمیز در صنایع داروسازی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین برای اندازه گیریاختلاف فشار در صنایع مختلف که اختلاف پایینی دارند استفاده می شود ، که این اندازه گیری با دقت بالایی صورت می گیرد

طریقه نصب و سایز گیج اختلاف فشار مگنهلیک :


محصولات مرتبط