hit counter
باشگاه مشتریان نیوتک

تولید کنندگان
ایندومارت
تبدیل واحد مهندسی

Dwyer شرکت دویر


.

.

.

.

.

.

پرشر گیج اختلاف فشار آنالوگ رنج پایین برای مصارف اتاق تمیز در صنایع داروسازی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین برای اندازه گیری اختلاف فشار در صنایع مختلف که اختلاف پایینی دارند استفاده می شود ، که این اندازه گیری با دقت بالایی صورت می گیرد

.