hit counter
باشگاه مشتریان نیوتک

تولید کنندگان
ایندومارت
تبدیل واحد مهندسی

فشار سنج دیجیتال Digital Pressure Gauge


.

.

.

.

.

.

.

فشار سنج دیجیتال
این فشار سنج‌ها در حقیقت از یک سنسور حساس از نوع استرین گیج ساخته شده که به کمک مدار الکترونیکی از نوع پل وتسون می‌تواند مقادیر نیروی وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الکتریکی و با اسکیل و کالیبره مناسب به فشار نشان دهد. فشار سنج‌ها دیجیتال امکانات بیشتری به اپراتور از لحاظ تغییر واحدهای، یا ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم در حافظه داخلی و همچنین امکان کالیبره کردن آسان می‌دهند. از معایب آن‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که برای اپراتور گیج‌های آنالوگ ملموس‌تر بوده و برای مقایسه بصری بین مقادیر راحت‌تر است .
فشار سنج‌های دیجیتال نسبتا شبیه به فشار سنج‌های آنالوگ به نظر می‌رسد با این تفاوت که به شما امکان اندازه‌گیری فشار را با قابلیت و دقت بالاتر می‌دهند. اپراتور به راحتی با فشار دکمههای روی دستگاه می‌توانید رنج‌های فشار را تغییر دهید یا دستگاه را کالیبره نماید . در مدلهای پیشرفته تر امکان ذخیره اطلاعات فشاری و همچنین قابلیت کالیبراسیون در نظر گرفته شده است. در مواردی که دقت بالا مورد نیاز باشد این فشار سنج‌های جایگزین مناسبی برای گیج های فشار آنالوگ می‌باشند.